Contact

Hier vind u de nodige gegevens om in contact te komen met onze vereniging. Voor alle algemene vragen rond onze werking kan je terecht bij de hoofdleider. Materiaal- en lokaalbeheer is de verantwoordelijkheid van de materiaalmeester, en geldzaken worden geregeld door de secretaris.

Hoofdleider

De hoofdleider staat in voor de algemene coördinatie en goede werking; opvolging van de leeftijdsgroepen en werkgroepen; opvolging van de secretaris, materiaalmeester, groepsverantwoordelijken, en VB-werking; coördinatie van het kamp; voorzitten van vergaderingen; interne communicatie; contacten en communicatie met de KSJ-koepel, de gemeente, de parochieraad, andere verenigingen; enzovoort.

  • Wout Didden
  • 0496/867485
  • wout@ksadilsen.be
  • info@ksadilsen.be

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle geldzaken en administratie. Hieronder verstaan we de betaling van facturen; het innen van inschrijvingsgelden; het opstellen van afrekeningen van steakdagen, kamp, ledenweekend; het bijhouden van de administratie; het beheer van de kas; enzovoort. De secretaris stelt ieder jaar het subsidiedossier op. Hiernaast beheert de secretaris al het papierwerk: huurcontracten, keuringsattesten, bestellingen, inschrijvingen, verzekering, ledenadministratie, reservatie van toekomstige kampplaatsen,…

  • Senne Charlier
  • 0473/485159
  • senne@ksadilsen.be
  • info@ksadilsen.be

Verhuur

Voor het huren van materiaal of ons lokaal kan u ons bereiken via info@ksadilsen.be