Contact

Hier vind je de nodige gegevens om in contact te komen met onze vereniging. Voor alle algemene vragen rond onze werking kan je terecht bij de hoofdleider. Materiaal- en lokaalbeheer is de verantwoordelijkheid van de materiaalmeester, en geldzaken worden geregeld door de secretaris.

Hoofdleider

De hoofdleider staat in voor de algemene coördinatie en goede werking; opvolging van de leeftijdsgroepen en werkgroepen; opvolging van de secretaris, materiaalmeester, groepsverantwoordelijken, en VB-werking; coördinatie van het kamp; voorzitten van vergaderingen; interne communicatie; contacten en communicatie met de KSJ-koepel, de gemeente, de parochieraad, andere verenigingen; enzovoort.

  • Wout Didden
  • 0496/867485
  • wout@ksadilsen.be
  • info@ksadilsen.be

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor alle geldzaken en administratie. Hieronder verstaan we de betaling van facturen; het innen van inschrijvingsgelden; het opstellen van afrekeningen van steakdagen, kamp, ledenweekend; het bijhouden van de administratie; het beheer van de kas; enzovoort. De secretaris stelt ieder jaar het subsidiedossier op. Hiernaast beheert de secretaris al het papierwerk: huurcontracten, keuringsattesten, bestellingen, inschrijvingen, verzekering, ledenadministratie, reservatie van toekomstige kampplaatsen,…

Materiaalmeester

De materiaalmeester is verantwoordelijk voor de goede staat van het lokaal en het materiaal. Hij voert herstellingswerken uit, geeft advies bij aankoop van nieuw materiaal, en ziet erop toe dat het materiaal op een goede manier gebruikt en gestockeerd wordt.

Verhuur